Privacy

Bij inschrijving bij de RSG accepteert men automatisch dat leerlinggegevens die van belang zijn voor het volgen en begeleiden van de schoolcarrière worden opgeslagen in een elektronisch leerlingvolgsysteem (LVS). Dit leerlingdossier wordt gedurende het schooltraject steeds aangevuld. De wetgeving met betrekking tot privacy is daarop van toepassing. De RSG heeft hier een protocol voor opgesteld. Afhankelijk van hun positie in de school zijn aan onze medewerkers afgebakende lees- en schrijfrechten voor het LVS toegekend.

Voor promotiedoeleinden worden regelmatig foto’s en films gemaakt. Wij gaan er vanuit dat leerlingen die niet willen dat deze beelden gebruikt worden, op het moment van opnames expliciet bezwaar maken en/of ervoor zorgdragen dat zij niet in beeld komen.
Tevens wordt er regelmatig beeldmateriaal gemaakt ten behoeve van opleiding en coaching. Deze beelden stellen de docent en de school in staat de onderwijsleersituatie te bekijken en te verbeteren. Deze beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Mocht een ouder, verzorger of leerling bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal voor promotiedoeleinden en/of voor interne scholing, dan kunnen zij dit ook kenbaar maken bij het directiesecretariaat (RSG Slingerbos: mevrouw R. Mous, RSG Levant: mevrouw J. Ipema).

Ons schoolterrein is voorzien van enkele camera’s. Om goed toezicht te kunnen houden in onze rijwielstallingen en garderobe is voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en bezittingen in en rondom onze school een aantal camera’s zichtbaar opgehangen.